ULB Central Authentication Service (CAS)

ULB Central Authentication Service (CAS)

Aplicació no autoritzada a utilitzar el CAS

L'aplicació a que heu intentat autenticar no està autoritzada a utilitzar el CAS.